Ontwikkelingsbegeleiding & neuromotoriek

Kinderen ontwikkelen op alle vlakken (motorisch, mentaal, sociaal, ...) door te bewegen en te spelen. De meeste kinderen hebben hier gelukkig geen extra hulp bij nodig, maar sommige kinderen lopen, om al dan niet gekende redenen, vast in een bepaalde fase van ontwikkeling.

 

Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen (zicht, gehoor), het zenuwstelsel (oa. Spina Bifida), het houdings- en bewegingsapparaat (Cerebral Palsy, Erbse Parese, syndromen, ...) of door een tekort aan motorische ervaring. Contacteer ons voor meer informatie hierover.

 

Psychomotoriek

Andere kinderen hebben moeite met de (voor)schoolse vaardigheden. In de kleuterklas lukt het prikken of knippen niet zo vlot, ze kunnen niet puzzelen of tekenen en ook de eerste schrijfoefeningen lopen niet van een leien dakje.

 

In de lagere school verloopt het schrijven houterig, kunnen ze het tempo niet aan, hebben ze moeite met concentratie of zijn er andere problemen waardoor de kinderen dreigen vast te lopen in de leerstof.

 

Al deze kinderen kunnen baat hebben met kinesitherapeutische (neuromotorisch of psychomotorisch) begeleiding. Omdat we bij kinderen echter te maken hebben met een continue verandering op basis van groei en ontwikkeling, vraagt dit om een specifieke benaderingswijze. Wij, als kindertherapeuten, hebben de theoretische en praktische kennis die nodig is om elk kind op aangepaste wijze te begeleiden.

 

Neem snel een kijkje op onze facebook pagina

Heb je misschien al een vraag?